به گزارش پارس نیوز، کوروش سلیمانی با انتشار این عکس نوشت:
این جا، این روزها، انگار مرکز جهان است و من جستجوگرانه به هر دهانى چشم مى دوزم شاید که ذره اى "امید" از آن به شکل حرف _ حتى _ نصیبم شود ... دشوار هست اما مى دانم عاقبت خبرهاى روشن را لابلاى صفحات روزنامه ما هم مى یابیم و با صداى بلند براى هم مى خوانیم، مى دانم، مى دانم ... ___________________________
#ایران #امید #زندگى #صلح #عزت_ایران #رونق_اقتصادى #آرامش #آسایش #مردم #نه_به_اختلاس #نه_به_نامردی #نه_به_دزدى #نه_به_اختلاف_طبقاتی #رمضان_کریم #کورش_سلیمانى

AndroidOnlineNewsImage (8)