به گزارش پارس نیوز، نیلوفر شهیدی نوشت : تو برای شاد بودن به جز خودت به هیچ کس دیگه ای احتیاج نداری!

333