به گزارش پارس نیوز، مرجان شیرمحمدی با انتشار این عکس نوشت: گه مُلحد و گه دَهری و کافر باشدگه دشمن خلق و فتنه‌پرور باشد باید بچشد عذاب تنهایی را مردی که ز عصر خود فراتر باشد. #استاد_شفیعی_کدکنی عکس مجید جوانی

AndroidOnlineNewsImage (16)