به گزارش پارس نیوز، مسعود ده‌نمکی با انتشار این عکس نوشت: ترامپ گفته امید وار و منتظر است تا مسئولین ایرانی با او تماس بگیرند گویا شماره خودش را گذاشته و مسئولین ما را نشناخته که با هر کس و نا کسی تماس نمی گیرند و گول این جور ژست ها را هم نمی خورند.
لازم به توضیح است که در صورت تماس با ترامپ مسولین محترم بدانند ترامپ نفر اول ایستاده از سمت چپ تصویر است و صرفا او قرار است جواب تماس را بدهد.

AndroidOnlineNewsImage (15)