به گزارش پارس نیوز، بهاره رهنما این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (12)