به گزارش پارس نیوز، باربد بابایی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (11)