به گزارش پارس نیوز، نجمه جودکی این استوری را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (8)