به گزارش پارس نیوز، حسام منظور با انتشار این عکس نوشت: روز همگی خوش. آسمونتون آبی

AndroidOnlineNewsImage (7)