به گزارش پارس نیوز، صابر ابر این عکس ها را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.

AndroidOnlineNewsImage

AndroidOnlineNewsImage (1)

AndroidOnlineNewsImage (2)

AndroidOnlineNewsImage (3)

AndroidOnlineNewsImage (4)

AndroidOnlineNewsImage (5)