به گزارش پارس نیوز، حدیث فولادوند با انتشار این عکس نوشت: 
دمی با دوست
به سر بردن
دو صد دنیا بها دارد ... خوشا آن کس
که در دنیا
رفیق با وفا دارد ...مهربون جان تولدت مبارک

AndroidOnlineNewsImage (16)