به گزارش پارس نیوز،  نیکی کریمی در اینستاپستش نوشت:
وقتی که هیچ در جیب ندارم
شعر را دارم

وقتی که هیچ در یخچال ندارم
شعر را دارم 
وقتی که هیچ در قلبم ندارم 
شعر را دارم

عباس کیارستمی
 

AndroidOnlineNewsImage (12)