به گزارش پارس نیوز، محمدرضا غفاری با انتشار این عکس نوشت: 
آرش
رونا
دل دار ... برادران محمودى
عکس : نوشین جعفرى
هر شب ساعت ٢١:٣٠
شبکه دو

AndroidOnlineNewsImage (10)