به گزارش پارس نیوز، فلور نظری با انتشار این عکس نوشت: 
عشق مهم است اما مهارت در عشق ورزیدن مهم‌تر از خودِ عشق است.
از مهارت در عشق ورزیدن، عشق متولد میشود اما اگر عشق در دام ناعاشق یا نابلدِ عشق، به بند کشیده شود، افسرده میشود.
نام دیگر عشق افسرده، نفرت است.
کسانی که در عشق ورزی نابلد هستند، عشق را افسرده می‌کنند و دل را پژمرده. عشق، عاشقِ حاذق می‌طلبد نه کاسبِ جاهل. اریک_فروم
 هنر عشق ورزیدن

این کتاب را بخوانید و تمرین کنید با خانواده و عزیزانتون اوقات لذت بخش و عاشقانه ای بگذرانید زمانی نیست و فرصت کم است زندگی کوتاه است لحظات را دریابید .
.
.
من‌و برادر زاده ام که عاشقشم
.

AndroidOnlineNewsImage (8)