به گزارش پارس نیوز،  رضا رشیدپور با انتشار این عکس نوشت: باشین ساغ اولسون کیشی. باشین ساغ اولسون تبریز.

AndroidOnlineNewsImage (19)