به گزارش پارس نیوز، هومن سیدی با انتشار این عکس نوشت: تلفن رو‌ مُخی عکس: سیما بشیری

AndroidOnlineNewsImage (15)