به گزارش پارس نیوز، احمد ایراندوست این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage