به گزارش پارس نیوز، علیرضا کمالی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (8)