به گزارش پارس نیوز،  ریحانه پارسا در توضیح این عکس نوشت:
اگر سوزش و سازش،خدا خواست که کیمیا شوی.

AndroidOnlineNewsImage (1)