به گزارش پارس نیوز، امیر آقایی با گریمی خسته از آخرین فیلمی که بازی کرده به نام «بوران».

AndroidOnlineNewsImage