به گزارش پارس نیوز، «ریچارد مدن» در برابر دوربین مجله‌ی آخر هفته‌ی «گاردین» را مشاهده می کنید 

2038084_556