به گزارش پارس نیوز، سام نوری نوشت : این چند وقت به دلیل مشکلاتی که در کشور داریم خیلی سرحال نبودم ولی زندگی جاریست. دلتنگتون بودم. شاد و مهربان باشید.

55