به گزارش پارس نیوز، بهنوش طباطبایی نوشت : عزیز! صمیمانه خطر کردى… که با من وحشت شب را سفر کردى…

22