به گزارش پارس نیوز، شراره رخام نوشت : برای اولین بار ، طرح اجرای شبانه تاتر ، اجرا شد ؛ به دلیل استقبال چشمگیر و محبت سرشار تماشاگران عزیزمون، و درخواست های مکرر ، اجرای تاتر #سیاست_سوختن_شربتخانه

11