به گزارش پارس نیوز، سمیرا حسن پور با انتشار این عکس نوشت:
روزی روزگاری رضوان......
#فیلم_سینمایی#تمشک#سمیرا_حسن_پور #بازیگر#سینما#کارگردان#سامان_سالور #نقش#رضوان#فیلم_بردار#محمود_کلاری

AndroidOnlineNewsImage