به گزارش پارس نیوز، بابک جهانبخش با انتشار این عکس نوشت: 
از خدا پرسیدم
چرا وقتی شادم همه با من می خندند ...
ولی وقتی ناراحتم کسی با من نمی گیرید !؟
جواب داد شادی ها را
برای جمع کردن دوست آفریده ام
ولی غم را برای انتخاب بهترین دوست !

AndroidOnlineNewsImage (1)