به گزارش پارس نیوز، تیپ سفید پوش «بندیکت کامبربچ» در مراسم «مت گالا» را مشاهده می کنید 

2038068_873