به گزارش پارس نیوز، معصومه کریمی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (4)