به گزارش پارس نیوز، مونا فرجاد نوشت :نمایش ((تراس)) از ۲۲اردیبهشت ایرانشهر سالن ناظرزاده  ساعت۹:۳۰ شب

5555555