به گزارش پارس نیوز، مانی رهنما این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (5)