به گزارش پارس نیوز، صبا راد در کنار هنرجویش را مشاهده می کنید 

AndroidOnlineNewsImage (5)