به گزارش پارس نیوز، این حال خوب علی صادقی رو خریداریم.

AndroidOnlineNewsImage (4)