به گزارش پارس نیوز، ابوالفضل پورعرب با گذاشتن اولین عکس از خودش، تنها صفحه شخصی اش رو در اینستاگرام تایید کرد.

AndroidOnlineNewsImage (3)