به گزارش پارس نیوز، روشنک عجمیان این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (1)