به گزارش پارس نیوز، مارال فرجاد با انتشار این عکس نوشت: من و نسیم جان ادبی سرصحنه برادر جان شب کاری.

AndroidOnlineNewsImage