به گزارش پارس نیوز، مریم معصومی با انتشار این عکس نوشت: هیچوقت برای فهمیده شدن فریاد نزنید، آنکه شما را بفهمد صدای سکوتتان را بهتر می شنود... #جبران_خلیل_جبران

AndroidOnlineNewsImage (17)