به گزارش پارس نیوز، پرستو گلستانی با انتشار این عکس نوشت: قطعا امروز روز بهتری است.

AndroidOnlineNewsImage (12)