به گزارش پارس نیوز،  سیاوش خیرابی با انتشار این عکس نوشت: ایمان داشته باش به فردایی که بعد از یک شب تاریک می آید.....

AndroidOnlineNewsImage