به گزارش پارس نیوز، لاله اسکندری نوشت : دلم میخواد یادی بکنم از دوستان خوبی که در سال گذشته همیشه در کنار ما بودند،…..دوست قدیمی؛ نازنین جان سلمان، خانم سوزان پور مختار عزیز و رضا گلستان و دیگر عزیزانی که همواره یاورمان بودند…

11

22

خواهران اسکندری

33

همسر لاله اسکندری