به گزارش پارس نیوز، امید حاجیلی با انتشار این عکس نوشت: 
اگر یک روزی قرار باشه که من و از نزدیک ببینید ، و یا دیگه منو نبینید
آخرین حرفی که بهم می‌زنید چیه ؟فقط یک جمله باشه.
.

AndroidOnlineNewsImage (8)