به گزارش پارس نیوز، میلاد کی مرام با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: .
مذکر بودن رو تولد مشخص میکنه.مرد بودن رو سن سال،اما جنتلمن بودن یه انتخابه.
پ ن :آقا کسری از ما دوری ولی میدونی که نزدیکترینی به من. یا شاید شبیه ترین به من.(اخلاقی )میلادت مبارک.مبارکمون باشی.

AndroidOnlineNewsImage (6)