به گزارش پارس نیوز، گردش زهره فکور صبور با مادرش را مشاهده می کنید 

AndroidOnlineNewsImage (2)