به گزارش پارس نیوز، محمد شیری با انتشار این عکس نوشت: 
مالامال شخصیتی در سریال دوقولوها 

AndroidOnlineNewsImage