به گزارش پارس نیوز، احمد مهرانفر در نمایی از «سال های دور از خانه».

AndroidOnlineNewsImage (11)