به گزارش پارس نیوز، سپند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت: 
براى من که در کنارشون بزرگ شدم و همیشه ازشون یاد گرفتم هر روز روز بازیگره.
استاد جان عمو جان روزتون مبارک و جاتون تو قلب ما همیشه سبز و تبریک به بابا و کمند عزیزاى جانم(عکس از کوروش جوان)

AndroidOnlineNewsImage (6)