به گزارش پارس نیوز، رزیتا غفاری با انتشار این عکس نوشت: 
سفره تان کمى کوچکتر.. دلتان بزرگتر..
#سفره_افطار _رابافقراسهیم_شویم

AndroidOnlineNewsImage (4)