به گزارش پارس نیوز، افسانه پاکرو با انتشار این عکس نوشت: 
شاعری بود ‌که
هرازگاهی از کنار پنجره اتاقم عبور میکرد و شعر هایش را می فروخت. شنیده ام از وقتی که رفته، شعرهایش را حراج کرده اند.
افسانه پاکرو

AndroidOnlineNewsImage (1)