به گزارش پارس نیوز،  منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: و بزودی...

AndroidOnlineNewsImage (12)