به گزارش پارس نیوز، جلیل فرجاد با انتشار این عکس نوشت: جشن بازیگر.14 اردیبهشت 98. سالن تاتر شهر مونا فرجاد (بعدازمراسم تقدیر) در مقام بهترین بازیگر مبارکت باشه(دخترم موناجان).

AndroidOnlineNewsImage (11)