به گزارش پارس نیوز، ستاره پسیانی با انتشار این عکس نوشت: غزل سریال نهنگ آبی یوسف عبدالرضایی

AndroidOnlineNewsImage (10)