به گزارش پارس نیوز، بهاره کیان افشار با انتشار این عکس نوشت: 
بعد از اجرای 
نمایشنامه خوانی قصه ظهر جمعه 
به کارگردانی نسیم ادبی عزیزم
نوشته محمد مساوات
توسط هنرجویان بسیار توانا و بااستعدادش

AndroidOnlineNewsImage